Kernwaarden

De missie, visie en unieke cultuur van ASK Romein worden ondersteund door onze kernwaarden die leidend zijn voor onze medewerkers. Ons professioneel handelen steunt op deze waarden, het zijn de bouwstenen om onze missie te realiseren.

VEILIG SAMENWERKEN

We hechten alle belang aan een veilige, gezonde en respectvolle werkomgeving.

TOPPRESTATIES LEVEREN

We lossen de hoogste verwachtingen in.

BETROUWBAAR HANDELEN

We geloven in langdurige relaties gegrondvest op vertrouwen en openheid.

INVENTIEF DENKEN

We zetten unieke oplossingen in de steigers, we zijn doordacht en creatief.

PASSIONEEL BOUWEN

We zijn volleerde vakmensen gedreven door kennis en kunde. Bouwen zit in ons bloed.